Default

گروه مالی ملت

تاریخ 1402/11/23         ساعت 19:34:32     گروه خبری خبر

گزارش ماهانه صنعت بانکداری دی ماه ۱۴۰۲ به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اجمالی صنعت بانکداری پرداخته است.
تصویر

گزارش ماهانه صنعت بانکداری دی ماه 1402 که به همت واحد سرمایه گذاری و تحلیل اوراق بهادار شرکت تامین سرمایه بانک ملت تهیه گردیده است، به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اجمالی صنعت بانکداری پرداخته است. جهت دسترسی به محتوای کامل گزارش صنعت بانکداری آبان ماه می‌توانید فایل کامل آن را از طریق لینک انتهای صفحه دانلود نمایید.

سرفصل‌های ارائه شده در متغیرهای کلان اقتصادی عبارتند از: شاخص نقدینگی، تورم ماهانه، عملیات بازار باز


سرفصل‌های ارائه شده در بخش بررسی اجمالی صنعت بانکداری عبارتند از: درآمد عملیاتی محقق شده (توزیع درآمد عملیاتی محقق شده در سال 1401 و ده ماه نخست سال 1402 و درآمد عملیاتی محقق شده ۱۳ بانک بورسی و فرابورسی، روند درآمد عملیاتی بانک‌های مذکور طی سال۱۴۰۱ و ده ماهه سال 140۲، روند تغییرات درآمد ماهانه)، درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری (تغییرات درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد تسهیلات اعطایی، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، وضعیت تسهیلات اعطایی (ترکیب درآمد تسهیلات اعطایی تا پایان ده ماهه سال ۱۴۰۲، مانده تسهیلات اعطایی تا پایان ده ماهه سال ۱۴۰۲) و وضعیت بازار صنعت بانکداری (ارزش بازار، نسبت ارزش بازار به درآمد عملیاتی.)


در بخش شاخص نقدینگی می‌خوانیم:

  • نقدینگی کل کشور طبق اخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در شهریور ماه سال1402 معادل 7,099 همت بوده است.
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای سیاست های پولی فعلی، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی از 33.1 درصد ابتدای امسال به حدود 26 درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است؛ همچنین نرخ تورم تولید کننده (PPI) نیز با تحقق عدد 0.6 درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از 40.7 درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به 31.2 درصد در دهمین ماه سال رسیده است.


در بخش تورم ماهانه می‌خوانیم:

  • در دی ماه ١٤٠٢ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٦ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.٥ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است.
  • در آذر ماه ١٤٠٢ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٧ رسیده است که نسبت به ماه آبان، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.

در بخش بررسی درآمد عملیاتی محقق شده می‌خوانیم:

  • در دی ماه سال 1402، مجموعا 49 همت درآمد عملیاتی توسط 13بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس محقق شده است که به ترتیب بانک‏های ملت (27درصد)، تجارت (17درصد) و پاسارگاد(16درصد) ؛ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‏ اند.
  • 13بانک بورسی و فرابورسی, در ده ماهه سال جاری معادل 115 درصد از کل سال 1401 درآمد عملیاتی محقق کرده اند.

در بخش وضعیت بازار صنعت بانکداری می‌خوانیم:

  • میانگین ارزش بازار به درآمد عملیاتی برای صنعت بانکی طی سال 1401 معادل 1.03 بوده است.
  • میانگین ارزش بازار 13 بانک بورسی و فرابورسی در تاریخ3 بهمن 1402 به درآمد عملیاتی طی ده ماهه سال 1402 معادل 1.15 بوده است.

دانلود فایل کامل گزارش صنعت بانکداری آذر1402