Default

گروه مالی ملت

پیشینه

شرکت گروه مالی ملت در تاریخ 1383/11/01 و با شماره 239406 به نام شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان (سهامی عام) در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1390/05/01 و به موجب آگهی شماره 19397 مورخ 1390/07/14 روزنامه رسمی کشور به شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) تغییر نام یافت. این شرکت در اجرای مصوبه هیئت مدیره بانک ملت و با هدف شکل‌گیری یک هلدینگ مالی، از شهریورماه 1390 فعالیت خود را با ساختار و کارکردهای کنونی آغاز کرده و در همین راستا در تاریخ 1392/04/25 و با شماره 11163 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت

بر اساس ماده 3 اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت گروه مالی ملت عبارت است از سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر در زنجیره ارزش بانک ملت فعالیت نماید یا بتواند از طریق کارکردهای خود در بهبود ساختار مالی و سرمایه‌گذاری بانک ملت موثر باشد.